Skogavvirkning for salg

Til toppen
11712: Avvirkning av industrivirke for salg, etter treslag (1 000 m³) (F), foreløpige tall 2017 - 2019
Sist endret
28.01.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Industrivirke avvirket for salg:
1 000 m³
Referansetid
Industrivirke avvirket for salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
treslag
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 26 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken