Skatt for personer

Til toppen

11681: Trinnskatt og trinnskattegrunnlag, etter kjønn og alder. Mill. kr og antall personer 2016 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000