Barnevernsinstitusjoner

Til toppen

11651: Barnevernsinstitusjoner. Ressursinnsats, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
eierskap
institusjonstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

eierskap


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

institusjonstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Driftsutgifter per oppholdsdag
Driftsutgifter per oppholdsdag for hele landet for kategoriene private ideelle og andre private, inkluderer ikke tall for Oslo og Trondheim for årene 2007 og 2008.
år
2017
Ved publisering 8.11.2019 er det gjort endringer i driftsutgifter per oppholdsdag for 2017. Endringene er i antall og fordeling av oppholdsdager for private, ideelle institusjoner i alle regioner og offentlige institusjoner i Oslo kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken