Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
11651: Barnevernsinstitusjoner. Ressursinnsats, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
sin@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Driftsutgifter per oppholdsdag:
kr
Referansetid
Driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter (prosent):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
31.12.
Driftsutgifter per oppholdsdag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
eierskap
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Driftsutgifter per oppholdsdag
Driftsutgifter per oppholdsdag for hele landet for kategoriene private ideelle og andre private, inkluderer ikke tall for Oslo og Trondheim for årene 2007 og 2008.
år
2017
Ved publisering 8.11.2019 er det gjort endringer i driftsutgifter per oppholdsdag for 2017. Endringene er i antall og fordeling av oppholdsdager for private, ideelle institusjoner i alle regioner og offentlige institusjoner i Oslo kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken