Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11651: Barnevernsinstitusjoner. Ressursinnsats, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2022

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
28.11.2023 08:00
Driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Driftsutgifter per oppholdsdag:
kr
Driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter (prosent):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
31.12.
Driftsutgifter per oppholdsdag:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Driftsutgifter per oppholdsdag

Driftsutgifter per oppholdsdag for hele landet for kategoriene private ideelle og andre private, inkluderer ikke tall for Oslo og Trondheim for årene 2007 og 2008.

år

2017

Ved publisering 8.11.2019 er det gjort endringer i driftsutgifter per oppholdsdag for 2017. Endringene er i antall og fordeling av oppholdsdager for private, ideelle institusjoner i alle regioner og offentlige institusjoner i Oslo kommune.