Barnevernsinstitusjoner

11651: Barnevernsinstitusjoner. Ressursinnsats, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

eierskap

Totalt 4 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
sin@ssb.no

Måleenhet
Driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
prosent
Driftsutgifter per oppholdsdag:
kr
Referansetid
Driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter (prosent):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av varer og tjenester i prosent av driftsutgifter (prosent):
31.12.
Driftsutgifter per oppholdsdag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Driftsutgifter per oppholdsdag
Driftsutgifter per oppholdsdag for hele landet for kategoriene private ideelle og andre private, inkluderer ikke tall for Oslo og Trondheim for årene 2007 og 2008.
år
2017
Ved publisering 8.11.2019 er det gjort endringer i driftsutgifter per oppholdsdag for 2017. Endringene er i antall og fordeling av oppholdsdager for private, ideelle institusjoner i alle regioner og offentlige institusjoner i Oslo kommune.

Brukerveiledning for statistikkbanken