Barnevernsinstitusjoner

11647: Barn i barnevernsinstitusjoner per 31. desember, etter region, plasseringshjemmel (lovparagraf), institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

plasseringshjemmel

Totalt 6 Valgte

Søk

eierskap

Totalt 3 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
sin@ssb.no

Måleenhet
Antall barn og unge:
personer
Referansetid
Antall barn og unge:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
plasseringshjemmel
Fra 2015 er plasseringer etter bvl § 5A-1 trukket ut av kategorien Omsorg til en egen kategori; Opphold i omsorgssenter.
plasseringshjemmel
For 2014 er lovhjemmel uoppgitt for 23 barn og unge. 'I alt' er derfor høyere enn fordelingen på lovhjemmel for noen regioner og eierskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken