Barnevernsinstitusjoner

Til toppen

11647: Barn i barnevernsinstitusjoner per 31. desember, etter region, plasseringshjemmel (lovparagraf), institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

plasseringshjemmel


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

eierskap


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

institusjonstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

plasseringshjemmel

Fra 2015 er plasseringer etter bvl § 5A-1 trukket ut av kategorien Omsorg til en egen kategori; Opphold i omsorgssenter.

år

2014

For 2014 er lovhjemmel uoppgitt for 23 barn og unge. 'I alt' er derfor høyere enn fordelingen på lovhjemmel for noen regioner og eierskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken