Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

11641: Antall avløpsanlegg og tilhørende innbyggere, etter oppfyllelse av rensekrav og tilhørighet iht. forurensningsforskriften (F) 2016 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
oppfyllelse av rensekrav

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 01-10 Nordsjøfylkene , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel

oppfyllelse av rensekrav


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken