Kommunalt avløp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11641: Antall avløpsanlegg og tilhørende innbyggere, etter oppfyllelse av rensekrav og tilhørighet iht. forurensningsforskriften (F) 2016 - 2021

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
18.11.2022 08:00
Avløpsanlegg:
anlegg
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
anlegg
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
anlegg
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
personer
Avløpsanlegg:
31.12.
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
31.12.
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for oppfyllelse av rensekrav i tabellen ble oppdatert 17.11.2022 for 2021-årgangen

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.