Utslipp og rensing av kommunalt avløp

11641: Antall avløpsanlegg og tilhørende innbyggere, etter oppfyllelse av rensekrav og tilhørighet iht. forurensningsforskriften (F) 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

oppfyllelse av rensekrav

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Avløpsanlegg:
anlegg
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
anlegg
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
anlegg
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
personer
Referansetid
Avløpsanlegg:
31.12.
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
31.12.
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.

Brukerveiledning for statistikkbanken