Utslipp og rensing av kommunalt avløp

Til toppen

11641: Antall avløpsanlegg og tilhørende innbyggere, etter oppfyllelse av rensekrav og tilhørighet iht. forurensningsforskriften (F) 2016 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000