Utslipp og rensing av kommunalt avløp

11641: Antall avløpsanlegg og tilhørende innbyggere, etter oppfyllelse av rensekrav og tilhørighet iht. forurensningsforskriften (F) 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

oppfyllelse av rensekrav

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Avløpsanlegg:
anlegg
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
anlegg
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
anlegg
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
personer
Referansetid
Avløpsanlegg:
31.12.
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
31.12.
Avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 13:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med lovhjemmel iht. forurensningsforskriften kap 14:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken