Ofre for anmeldte lovbrudd

11627: Personoffer for eiendomstyveri og vold og mishandling, etter bosted (fylke, kommunestørrelse, sentralitet) og utsatthet i egen bostedskommune (F). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

utsatthet i bostedskommune

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.09.2019
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Personoffer for eiendomstyveri:
personoffer
Personoffer for eiendomstyveri per 1 000 innbyggere:
personoffer per 1 000 innbyggere
Personoffer for vold og mishandling:
personoffer
Personoffer for vold og mishandling per 1 000 innbyggere:
personoffer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Personoffer for eiendomstyveri:
31.12.
Personoffer for eiendomstyveri per 1 000 innbyggere:
31.12.
Personoffer for vold og mishandling:
31.12.
Personoffer for vold og mishandling per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
SK01-SK02 Minst sentrale kommuner
Kommuner som ikke omfatter noen av de kvalifiserte tettstedene på tettstedsnivå 1-3 og heller ikke ligger innenfor 75 minutter (for Oslo:90 minutter) reisetid til et landsdelssenter, eller 60 minutters reisetid til et nivå 2 tettsted, eller 45 minutters reisetid til et nivå 1 tettsted.
SK11-SK12 Mindre sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK21-SK22 Noe sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK31-SK33 Sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
SK01 Minst sentrale kommuner (01)
Kommuner med sentralitetsnivå 0 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK02 Minst sentrale kommuner (02)
Kommuner med sentralitetsnivå 0 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK11 Mindre sentrale kommuner (11)
Kommuner med sentralitetsnivå 1 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK12 Mindre sentrale kommuner (12)
Kommuner med sentralitetsnivå 1 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK21 Noe sentrale kommuner (21)
Kommuner med sentralitetsnivå 2 og med en reisetid på mer enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK22 Noe sentrale kommuner (22)
Kommuner med sentralitetsnivå 2 og med en reisetid på mindre enn 2,5 time (for Oslo: 3 timer) til et landsdelssenter.
SK31 Sentrale kommuner (31)
Kommuner med 36-75 minutters (for Oslo:46-90 minutters) reisetid fra et landsdelssenter.
SK32 Sentrale kommuner (32)
Kommuner innenfor 35 minutters (for Oslo:45 minutters) reisetid fra et landsdelssenter.
SK33 Sentrale kommuner (33)
Kommuner med landsdelssenter.

Brukerveiledning for statistikkbanken