Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

11609: Antall år bosatt i Norge for sysselsatte innvandrere, etter kjønn, alder og landbakgrunn. 4. kvartal 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 248 Valgte

Søk

botid

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.03.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte innvandrere:
personer
Sysselsatte innvandrere i prosent av bosatte innvandrere:
prosent
Referansetid
Sysselsatte innvandrere:
4. kvartal
Sysselsatte innvandrere i prosent av bosatte innvandrere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt.
Hvis sysselsatte er under 10 så beregnes det ikke andeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken