Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

11582: Jordbruksbedrifter i alt og jordbruksbedrifter med forskjellige jordbruksvekstar (F) 1969 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1969 , 1979 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 25

vekst

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter i alt , Jordbruksareal i drift , Fulldyrka jord ,

Valgt 0 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken