Foreldrebetaling i barnehagar

11573: Gjennomsnittleg månadleg foreldrebetaling. Januar (kr) (K) 2016 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2020
Kontakt
Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kristian Harald Myklatun, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 670
khm@ssb.no

Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 663
tss@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlege månedlege kostpengar:
kr
Gjennomsnittlege månadlege tilleggsutgifter:
kr
Gjennomsnittleg månedleg barnehagepris, inkludert friplassar:
kr
Gjennomsnittleg månedleg betaling, inkludert friplassar, kostpengar og andre tilleggsutgifter:
kr
Årsbetaling alt inkludert:
kr
Referansetid
Gjennomsnittlege månedlege kostpengar:
Januar
Gjennomsnittlege månadlege tilleggsutgifter:
Januar
Gjennomsnittleg månedleg barnehagepris, inkludert friplassar:
Januar
Gjennomsnittleg månedleg betaling, inkludert friplassar, kostpengar og andre tilleggsutgifter:
Januar
Årsbetaling alt inkludert:
Januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken