Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11573: Gjennomsnittleg månadleg foreldrebetaling. Januar (kr) (K) 2016 - 2024

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
Silje Skjolden Thorsnes, Statistisk sentralbyrå
+47 45 66 42 04
25.04.2024 08:00
Gjennomsnittlege månedlege kostpengar:
kr
Gjennomsnittlege månadlege tilleggsutgifter:
kr
Gjennomsnittleg månedleg barnehagepris, inkludert friplassar:
kr
Gjennomsnittleg månedleg betaling, inkludert friplassar, kostpengar og andre tilleggsutgifter:
kr
Årsbetaling alt inkludert:
kr
Gjennomsnittlege månedlege kostpengar:
Januar
Gjennomsnittlege månadlege tilleggsutgifter:
Januar
Gjennomsnittleg månedleg barnehagepris, inkludert friplassar:
Januar
Gjennomsnittleg månedleg betaling, inkludert friplassar, kostpengar og andre tilleggsutgifter:
Januar
Årsbetaling alt inkludert:
Januar
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016 , 2017 , 2018 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000