Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

Til toppen

11562: Energivarebalanse. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 31

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

energivarebalanse

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 Total produksjon av energivarer , 2 Import , 3 Eksport ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Benevning er korrigert fra 'tonn' til 'ktonn' for tungolje, 7. april 2020. Tall for 1990-2019 er revidert 27.10.2020. Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal av petroleumsprodukt, vil tallene bli rettet ved neste publisering 21. juni 2021.

år

1992

Tallene for 1992 og 1999 er rettet 25. juni 2021.

1999

Tallene for 1992 og 1999 er rettet 25. juni 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken