Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap

11561: Energibalanse. Tilgang og anvendelse av energiprodukter 1990 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

energibalanseposter Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Malin Bjelvert, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 502
pma@ssb.no

Måleenhet
Energibalansen (PJ):
PJ
Energibalansen (GWh):
GWh
Referansetid
Energibalansen (PJ):
31.12.
Energibalansen (GWh):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken