Boforhold, registerbasert

Til toppen
11508: Bygningstype. Husholdninger (K) (B) 2015 - 2019
Sist endret
01.04.2020
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Antall husholdninger:
husholdninger
Husholdninger (prosent):
prosent
Referansetid
Antall husholdninger:
Tellingstidspunktet
Husholdninger (prosent):
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
bygningstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2015 og 2016 ble rettet 28.05.2018 på grunn av en revidering i registeret over boliger.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken