Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11485: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2015 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FoU driftskostnader i alt , Fornybar energi , Energieffektivisering og -omlegging ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre. Det ble gjort betydelige endringer i kategorier og definisjoner av temaområdene fra og med 2015-undersøkelsen. Dette gir brudd i tidsserien for flere av temaene. Tall for tidligere år finnes i tabell 11135/11136 under Avslutta tidsserier. Det er brudd i tidsserien i 2017. Dette skyldes endringer i navn og definisjoner for flere tematiske områder.

statistikkvariabel

Energieffektivisering og -omlegging

Energieffektivisering og -omlegging» var i 2015-2016 «Energieffektivisering.

Landbasert miljø og samfunn

«Landbasert miljø og samfunn» var i 2015-2016 «Miljø og samfunn».

Fiskeri

«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.

Havbruk

«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.

Fiskeri og havbruk (-2016)

«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.

Helse og omsorg

«Helse og omsorg» var i 2015-2016 «Helse».