Forskning og utvikling i næringslivet

11485: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN 2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Claudia Berrios, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 451
cla@ssb.no

Måleenhet
FoU driftskostnader i alt:
mill. kr
Fornybar energi:
mill. kr
Energieffektivisering og -omlegging:
mill. kr
Petroleum:
mill. kr
Annen energi:
mill. kr
CO2-håndtering:
mill. kr
Klimateknologi og annen type utslippsreduksjon:
mill. kr
Klima og klimatilpasninger:
mill. kr
Miljøteknologi:
mill. kr
Landbasert miljø og samfunn:
mill. kr
Landbruk:
mill. kr
Fiskeri:
mill. kr
Havbruk:
mill. kr
Fiskeri og havbruk (-2016):
mill. kr
Marin:
mill. kr
Maritim:
mill. kr
Helse og omsorg:
mill. kr
Referansetid
FoU driftskostnader i alt:
31.12.
Fornybar energi:
31.12.
Energieffektivisering og -omlegging:
31.12.
Petroleum:
31.12.
Annen energi:
31.12.
CO2-håndtering:
31.12.
Klimateknologi og annen type utslippsreduksjon:
31.12.
Klima og klimatilpasninger:
31.12.
Miljøteknologi:
31.12.
Landbasert miljø og samfunn:
31.12.
Landbruk:
31.12.
Fiskeri:
31.12.
Havbruk:
31.12.
Fiskeri og havbruk (-2016):
31.12.
Marin:
31.12.
Maritim:
31.12.
Helse og omsorg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre.
Det ble gjort betydelige endringer i kategorier og definisjoner av temaområdene fra og med 2015-undersøkelsen. Dette gir brudd i tidsserien for flere av temaene. Tall for tidligere år finnes i tabell 11135/11136 under Avslutta tidsserier.
Det er brudd i tidsserien i 2017. Dette skyldes endringer i navn og definisjoner for flere tematiske områder.
statistikkvariabel
Energieffektivisering og -omlegging
Energieffektivisering og -omlegging» var i 2015-2016 «Energieffektivisering.
Landbasert miljø og samfunn
«Landbasert miljø og samfunn» var i 2015-2016 «Miljø og samfunn».
Fiskeri
«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.
Havbruk
«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.
Fiskeri og havbruk (-2016)
«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.
Helse og omsorg
«Helse og omsorg» var i 2015-2016 «Helse».

Brukerveiledning for statistikkbanken