Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11485: Tematiske områder for FoU i næringslivet. Driftskostnader, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2015 - 2022

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
Claudia Berrios, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 451
16.02.2024 08:00
FoU driftskostnader i alt:
mill. kr
Fornybar energi:
mill. kr
Energieffektivisering og -omlegging:
mill. kr
Petroleum:
mill. kr
Annen energi:
mill. kr
CO2-håndtering:
mill. kr
Klimateknologi og annen type utslippsreduksjon:
mill. kr
Klima og klimatilpasninger:
mill. kr
Miljøteknologi:
mill. kr
Landbasert miljø og samfunn:
mill. kr
Landbruk:
mill. kr
Fiskeri:
mill. kr
Havbruk:
mill. kr
Fiskeri og havbruk (-2016):
mill. kr
Marin:
mill. kr
Maritim:
mill. kr
Helse og omsorg:
mill. kr
FoU driftskostnader i alt:
31.12.
Fornybar energi:
31.12.
Energieffektivisering og -omlegging:
31.12.
Petroleum:
31.12.
Annen energi:
31.12.
CO2-håndtering:
31.12.
Klimateknologi og annen type utslippsreduksjon:
31.12.
Klima og klimatilpasninger:
31.12.
Miljøteknologi:
31.12.
Landbasert miljø og samfunn:
31.12.
Landbruk:
31.12.
Fiskeri:
31.12.
Havbruk:
31.12.
Fiskeri og havbruk (-2016):
31.12.
Marin:
31.12.
Maritim:
31.12.
Helse og omsorg:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FoU driftskostnader i alt , Fornybar energi , Energieffektivisering og -omlegging ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle (minst 5 sysselsatte) , 5-9 sysselsatte , Alle (minst 10 sysselsatte) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dekker utvalgte tematiske områder for FoU. Temaområdene kan overlappe hverandre. Det ble gjort betydelige endringer i kategorier og definisjoner av temaområdene fra og med 2015-undersøkelsen. Dette gir brudd i tidsserien for flere av temaene. Tall for tidligere år finnes i tabell 11135/11136 under Avslutta tidsserier. Det er brudd i tidsserien i 2017. Dette skyldes endringer i navn og definisjoner for flere tematiske områder.

statistikkvariabel

Energieffektivisering og -omlegging

Energieffektivisering og -omlegging» var i 2015-2016 «Energieffektivisering.

Petroleum

Tall for 2015-2020 ble rettet 16.5.2023.

Landbasert miljø og samfunn

«Landbasert miljø og samfunn» var i 2015-2016 «Miljø og samfunn».

Fiskeri

«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.

Havbruk

«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.

Fiskeri og havbruk (-2016)

«Fiskeri» og «Havbruk» var i 2015-2016 samlet i «Fiskeri og havbruk». Kategoriene er ikke sammenlignbare.

Helse og omsorg

«Helse og omsorg» var i 2015-2016 «Helse».