Styre og leiing i aksjeselskap

Til toppen

11454: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter organisasjonsform, rolletype og landbakgrunn (innvandringskategori) 2009 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000