Arealbruk i tettsteder

11441: Nye bygninger, antall og bruksareal, etter avstand til eksisterende tettsted, bygningstype og arealklasse (K) 2014 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

avstand til eksisterende tettsted

Totalt 4 Valgte

Søk

bygningstype

Totalt 8 Valgte

Søk

arealklasse

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.02.2019
Kontakt
Svein Johan Reid, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 403
sjr@ssb.no

Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Antall nye bygninger:
bygninger
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²):
Referansetid
Antall nye bygninger:
01.01.
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²):
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Bruksareal i største etasje, i nye bygninger (m²)
Alt areal innenfor omsluttende vegger, for bygningens største etasje. For bygninger der dette arealet ikke er registrert anvendes median-verdi for bygninger av same bygningstype i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken