Lønn

Til toppen

11417: Årslønn, etter næring (19 grupper) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-S Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årslønn for årene 2015 og 2016 er ikke lenger sammenliknbare. For mer informasjon om endringer i årslønnsberegninger se siste artikkel om lønnsstatistikken 2020 og Om statistikken.

næring (SN2007)

A-S Alle næringer

Samlekategorien 'A-S Alle næringer' inkluderer også næringene T, U og Uoppgitt.