Prisindeks for nye boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11386: Prisindeks for nye boliger 1989K1 - 2023K4

Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
01.03.2024 08:00
Prisindeks (2015=100):
indeks
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
prosent
Prisindeks (2015=100):
2015=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 140

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeks for nye boliger i alt er et aggregat som er vektet sammen av prisindeks for nye eneboliger og prisindeks for nye flerboliger. Prisene måles på ulike tidspunkt; Prisene på nye eneboliger måles når de er registrert ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen mens prisene på nye flerboliger måles ved salgstidspunktet.

statistikkvariabel: Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før , boligtype: Flerbolig

Tidsserie før 2012 ble slettet 7.5.2018, siden tallene mangler.