Prisindeks for nye boliger

Til toppen
11386: Prisindeks for nye boliger 1989K1 - 2020K2
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
hoa@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks (2015=100):
indeks
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
prosent
Basisperiode
Prisindeks (2015=100):
2015=100
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
boligtype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 126 Valgte 1

boligtype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prisindeks for nye boliger i alt er et aggregat som er vektet sammen av prisindeks for nye eneboliger og prisindeks for nye flerboliger. Prisene måles på ulike tidspunkt; Prisene på nye eneboliger måles når de er registrert ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen mens prisene på nye flerboliger måles ved salgstidspunktet.
statistikkvariabel: Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før , boligtype: Flerbolig
Tidsserie før 2012 ble slettet 7.5.2018, siden tallene mangler.

Brukerveiledning for statistikkbanken