Prisindeks for nye boliger

Til toppen

11386: Prisindeks for nye boliger 1989K1 - 2021K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 130

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeks for nye boliger i alt er et aggregat som er vektet sammen av prisindeks for nye eneboliger og prisindeks for nye flerboliger. Prisene måles på ulike tidspunkt; Prisene på nye eneboliger måles når de er registrert ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen mens prisene på nye flerboliger måles ved salgstidspunktet.

statistikkvariabel: Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før , boligtype: Flerbolig

Tidsserie før 2012 ble slettet 7.5.2018, siden tallene mangler.