Prisindeks for nye boliger

11386: Prisindeks for nye boliger 1989K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 125 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.06.2020
Kontakt
Anne Holtung, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 422
hoa@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks (2015=100):
indeks
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
prosent
Basisperiode
Prisindeks (2015=100):
2015=100
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisindeks for nye boliger i alt er et aggregat som er vektet sammen av prisindeks for nye eneboliger og prisindeks for nye flerboliger. Prisene måles på ulike tidspunkt; Prisene på nye eneboliger måles når de er registrert ferdigstilt i Norges offisielle bygningsregister, Matrikkelen mens prisene på nye flerboliger måles ved salgstidspunktet.
statistikkvariabel: Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før , boligtype: Flerbolig
Tidsserie før 2012 ble slettet 7.5.2018, siden tallene mangler.

Brukerveiledning for statistikkbanken