Til toppen
11366: Statsborgerskap i bydeler, kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) (B) 2016 - 2020
Sist endret
27.02.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Andel av befolkningen (prosent):
prosent
Referansetid
Personer:
1.1.
Andel av befolkningen (prosent):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statsborgerskap
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Valgfri variabel
Må velges *

Totalt 264 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
statistikkvariabel
Personer
Av konfidensialitetshensyn er ett- og to tall for statsborgerskap på fylker, kommuner og bydeler avrundet, og aggregeringer kan blir forskjellige for de ulike regionale nivåene og statsborgerskapsgruppene.

Brukerveiledning for statistikkbanken