Til toppen

11366: Statsborgerskap i bydeler, kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) (B) 2016 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statsborgerskap
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Valgfri variabel
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 264

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
statistikkvariabel
Personer
Av konfidensialitetshensyn er ett- og to tall for statsborgerskap på fylker, kommuner og bydeler avrundet, og aggregeringer kan blir forskjellige for de ulike regionale nivåene og statsborgerskapsgruppene.

Brukerveiledning for statistikkbanken