Befolkning

Til toppen

11366: Statsborgerskap i bydeler, kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) (B) 2016 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 264

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statsborgerskap

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

statistikkvariabel

Personer

Av konfidensialitetshensyn er ett- og to tall for statsborgerskap på fylker, kommuner og bydeler avrundet, og aggregeringer kan blir forskjellige for de ulike regionale nivåene og statsborgerskapsgruppene.