Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
11363: Barnevernsinstitusjoner. Plasser, barn, oppholdsdager og belegg, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser:
plasser
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 100 000 barn 0-17 år:
plasser
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner:
personer
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år:
personer
Oppholdsdager i løpet av året:
oppholdsdager
Referansetid
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser:
31.12.
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 100 000 barn 0-17 år:
31.12.
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner:
31.12.
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år:
31.12.
Oppholdsdager i løpet av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
eierskap
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Fra og med 2010 er Sentre for foreldre og barn inkludert i antall godkjente og kvalitetssikrede plasser.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2018
375 godkjente og kvalitetssikrede plasser i private omsorgssentre er holdt utenfor statistikken fordi de kun er «i beredskap».

Brukerveiledning for statistikkbanken