Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11363: Barnevernsinstitusjoner. Plasser, barn, oppholdsdager og belegg, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2022

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
28.11.2023 08:00
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser:
antall
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 100 000 barn 0-17 år:
antall
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner:
personer
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år:
personer
Oppholdsdager i løpet av året:
antall
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser:
31.12.
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 100 000 barn 0-17 år:
31.12.
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner:
31.12.
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år:
31.12.
Oppholdsdager i løpet av året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner. Fra og med 2010 er Sentre for foreldre og barn inkludert i antall godkjente og kvalitetssikrede plasser.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

år

2018

375 godkjente og kvalitetssikrede plasser i private omsorgssentre er holdt utenfor statistikken fordi de kun er «i beredskap».