Barnevernsinstitusjoner

11363: Barnevernsinstitusjoner. Plasser, barn, oppholdsdager og belegg, etter region, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

eierskap

Totalt 4 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser:
plasser
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 100 000 barn 0-17 år:
plasser
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner:
personer
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år:
personer
Oppholdsdager i løpet av året:
oppholdsdager
Referansetid
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser:
31.12.
Antall godkjente og kvalitetssikrede plasser per 100 000 barn 0-17 år:
31.12.
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner:
31.12.
Antall barn og unge i barnevernsinstitusjoner per 100 000 barn 0-17 år:
31.12.
Oppholdsdager i løpet av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Fra og med 2010 er Sentre for foreldre og barn inkludert i antall godkjente og kvalitetssikrede plasser.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2018
375 godkjente og kvalitetssikrede plasser i private omsorgssentre er holdt utenfor statistikken fordi de kun er «i beredskap».

Brukerveiledning for statistikkbanken