Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
11362: Barn i barnevernsinstitusjoner per 31. desember, etter region, kjønn, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Antall barn og unge:
personer
Referansetid
Antall barn og unge:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
eierskap
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For 2018 er kjønn uoppgitt for 6 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
For 2017 er kjønn uoppgitt for 14 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
For 2016 er kjønn uoppgitt for 24 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
kjønn
For 2015 er kjønn uoppgitt for 38 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordeling på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
kjønn
For 2014 er kjønn uoppgitt for 5 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordeling på kjønn for noen regioner og eierskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken