Barnevernsinstitusjoner

11362: Barn i barnevernsinstitusjoner per 31. desember, etter region, kjønn, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

eierskap

Totalt 4 Valgte

Søk

institusjonstype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For 2018 er kjønn uoppgitt for 6 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
For 2017 er kjønn uoppgitt for 14 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
For 2016 er kjønn uoppgitt for 24 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Antall barn og unge:
personer
Referansetid
Antall barn og unge:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For 2018 er kjønn uoppgitt for 6 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
For 2017 er kjønn uoppgitt for 14 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
For 2016 er kjønn uoppgitt for 24 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordelingen på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
kjønn
For 2015 er kjønn uoppgitt for 38 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordeling på kjønn for noen regioner, eierskap og institusjonstyper.
kjønn
For 2014 er kjønn uoppgitt for 5 barn og unge. Sum er derfor høyere enn fordeling på kjønn for noen regioner og eierskap.

Brukerveiledning for statistikkbanken