Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
11361: Barn i barnevernsinstitusjoner per 31. desember, etter region, alder, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Antall barn og unge:
personer
Referansetid
Antall barn og unge:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
eierskap
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken