Barnevernsinstitusjoner

Til toppen

11361: Barn i barnevernsinstitusjoner per 31. desember, etter region, alder, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
eierskap
institusjonstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

eierskap


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

institusjonstype


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken