Kollektivtransport

Til toppen

11349: Kollektivtransport med båt. Billettinntekter og passasjerer, etter landsdel og ruteform 2016K1 - 2021K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for kvartalene i 2018 ble oppdatert 28. mai 2019. Tall for 1. - 3. kvartal 2020 ble revidert den 27. mai 2021. Tall for 1. kvartal 2021 ble revidert den 29. juni 2021.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Vestlandet

Omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Midt-Norge

Omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag.