Kollektivtransport

Til toppen

11348: Kollektivtransport med buss. Fylkeskommunale ruter. Billettinntekter og passasjerer (F) 2016K1 - 2020K4

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 03+30 Oslo og Viken , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Flere fylker (administrasjonsselskap) har i 2017 og 2018 innført automatisk passasjertelling. Det gjør at tallene for antall passasjerer ikke er sammenlignbare med tidligere tall. Tallene for kvartalene i 2018 ble oppdatert 28. mai 2019. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken