Kollektivtransport

11348: Kollektivtransport med buss. Fylkeskommunale ruter. Billettinntekter og passasjerer (F) 2016K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 20 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.09.2018
Kontakt
Jonas A Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5189
hja@ssb.no

Måleenhet
Billettinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Passasjerer i alt (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Skoleskyss (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Ordinære (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Referansetid
Billettinntekter (1 000 kr):
31.12.
Passasjerer i alt (1 000 passasjerer):
31.12.
Skoleskyss (1 000 passasjerer):
31.12.
Ordinære (1 000 passasjerer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 1. kvartal 2017 har en gått over til automatisk passasjertelling for jernbane på Østlandet og enkelte strekninger for buss og sporvei/forstadsbane i Hordaland. Dette gjør at passasjertallene ikke er sammenlignbare med tidligere tall.
Tall er rettet 20. desember 2017.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken