Boforhold, registerbasert

11346: Eierstatus, etter inntektsgruppe. Husholdninger (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 128 Valgte

Søk

eierstatus

Totalt 4 Valgte

Søk

inntektsgruppe

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.05.2019
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 48 50
rmk@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 46
lrt@ssb.no

Måleenhet
Antall husholdninger:
husholdninger
Husholdninger (prosent):
prosent
Referansetid
Antall husholdninger:
01.01.
Husholdninger (prosent):
Tellingstidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken