Folkemengde og befolkningsendringar

11342: Folkemengde og areal (K) 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.09.2016
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5148
eve@ssb.no

Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5296
kie@ssb.no

Eva Hoel, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5666
evh@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde per 1.1. (personer):
personer
Areal (km²):
km²
Landareal (km²):
km²
Innbyggere per km² landareal:
personer per km²
Referansetid
Folkemengde per 1.1. (personer):
1.1.
Areal (km²):
1.1.
Landareal (km²):
1.1.
Innbyggere per km² landareal:
1.1.
Målemetode
Folkemengde per 1.1. (personer):
Situasjon (tidspunkt)
Areal (km²):
Situasjon (tidspunkt)
Landareal (km²):
Situasjon (tidspunkt)
Innbyggere per km² landareal:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Folkemengde per 1.1. (personer):
Nei
Areal (km²):
Nei
Landareal (km²):
Nei
Innbyggere per km² landareal:
Nei
Sesongjustert
Folkemengde per 1.1. (personer):
Nei
Areal (km²):
Nei
Landareal (km²):
Nei
Innbyggere per km² landareal:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Til Landareal og areal: Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Til Landet: Hovedlandet minus Svalbard og Jan Mayen
Areal i alt: Medregnet ferskvann (innsjøer). Landareal: Tabellen gjelder hovedlandet Norge (ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen).

Brukerveiledning for statistikkbanken