Til toppen

11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Til Landareal og areal: Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Til Landet: Hovedlandet minus Svalbard og Jan Mayen
Areal i alt: Medregnet ferskvann (innsjøer). Landareal: Tabellen gjelder hovedlandet Norge (ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen).
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken