Til toppen
11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 - 2020
Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Måleenhet
Befolkning per 1.1. (personer):
personer
Areal (km²):
km²
Landareal (km²):
km²
Innbyggere per km² landareal:
personer per km²
Referansetid
Befolkning per 1.1. (personer):
1.1.
Areal (km²):
1.1.
Landareal (km²):
1.1.
Innbyggere per km² landareal:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Til Landareal og areal: Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Til Landet: Hovedlandet minus Svalbard og Jan Mayen
Areal i alt: Medregnet ferskvann (innsjøer). Landareal: Tabellen gjelder hovedlandet Norge (ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen).
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken