11342: Areal og befolkning i kommuner, fylker og hele landet (K) 2007 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.03.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Måleenhet
Befolkning per 1.1. (personer):
personer
Areal (km²):
km²
Landareal (km²):
km²
Innbyggere per km² landareal:
personer per km²
Referansetid
Befolkning per 1.1. (personer):
1.1.
Areal (km²):
1.1.
Landareal (km²):
1.1.
Innbyggere per km² landareal:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Til Landareal og areal: Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Til Landet: Hovedlandet minus Svalbard og Jan Mayen
Areal i alt: Medregnet ferskvann (innsjøer). Landareal: Tabellen gjelder hovedlandet Norge (ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen).
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken