Fritidsbyggområder

11301: Sammenhengende fritidsbyggområder, etter størrelse på område (K) 2014 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

størrelse på område Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Trine Haagensen, Statistisk sentralbyrå
+47 915 14 957
aag@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall sammenhengende fritidsbyggområder:
områder
Areal av sammenhengende fritidsbyggområder (km²):
km²
Referansetid
Antall sammenhengende fritidsbyggområder:
01.01
Areal av sammenhengende fritidsbyggområder (km²):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene i tabell 2011 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger (fra og med 2013). Årsaken er at det er tatt i bruk nytt grunnlagsdata for bygninger fra og med 2013, for ytterligere detaljert informasjon se om statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken