11295: Kulturminneforvaltning. Arkeologiske registreringer, etter sakstype. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

sakstype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen i alt:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer med påvisning av automatisk freda kulturminner:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer som skyldtes mindre, private tiltak:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer ifm mindre, private tiltak med påvisning av freda kulturminner:
registreringer
Antall av alle arkeologiske registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter kulml §10:
registreringer
Referansetid
Antall arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen i alt:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer med påvisning av automatisk freda kulturminner:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer som skyldtes mindre, private tiltak:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer ifm mindre, private tiltak med påvisning av freda kulturminner:
31.12.
Antall av alle arkeologiske registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter kulml §10:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken