Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11295: Kulturminneforvaltning. Arkeologiske registreringer, etter sakstype. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2004 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen i alt:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer med påvisning av automatisk freda kulturminner:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer som skyldtes mindre, private tiltak:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer ifm mindre, private tiltak med påvisning av freda kulturminner:
registreringer
Antall av alle arkeologiske registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter kulml §10:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen i alt:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer med påvisning av automatisk freda kulturminner:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer som skyldtes mindre, private tiltak:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer ifm mindre, private tiltak med påvisning av freda kulturminner:
31.12.
Antall av alle arkeologiske registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter kulml §10:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000