Til toppen
11295: Kulturminneforvaltning. Arkeologiske registreringer, etter sakstype. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2004 - 2017
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen i alt:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer med påvisning av automatisk freda kulturminner:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer som skyldtes mindre, private tiltak:
registreringer
Antall arkeologiske registreringer ifm mindre, private tiltak med påvisning av freda kulturminner:
registreringer
Antall av alle arkeologiske registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter kulml §10:
registreringer
Referansetid
Antall arkeologiske registreringer gjennomført av fylkeskommunen i alt:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer med påvisning av automatisk freda kulturminner:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer som skyldtes mindre, private tiltak:
31.12.
Antall arkeologiske registreringer ifm mindre, private tiltak med påvisning av freda kulturminner:
31.12.
Antall av alle arkeologiske registreringer der det ble krevd kostnadsdekning etter kulml §10:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
sakstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
sakstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken