Aksjer og kapitalutdelinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11290: Personer som eide aksjer, pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter kjønn og alder (F) 2014 - 2023

Richard Solem, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 07
Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
20.06.2024 08:00
Antall personer som eide aksjer 31.12:
personer
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Prosentandel av befolkningen som eide aksjer per 31.12:
prosent
Antall personer som mottok utbytte:
personer
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte:
prosent
Antall personer som eide aksjer 31.12:
31.12.
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Antall personer som mottok utbytte:
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 0-19 år , 20-29 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000