Aksjer og kapitalutdelinger

11290: Personer som eide aksjer, pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter kjønn og alder (F) 2014 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall personer som eide aksjer 31.12:
personer
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Prosentandel av befolkningen som eide aksjer per 31.12:
prosent
Antall personer som mottok utbytte:
personer
Mottatt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte:
prosent
Referansetid
Antall personer som eide aksjer 31.12:
31.12.
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
31.12.
Antall personer som mottok utbytte:
31.12.
Mottatt utbytte (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken