Til toppen
11289: Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og ferskvannsfisk. Fylkeskommuneregnskap (1 000 kr). Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2015 - 2017
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU):
1 000 kr
1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU):
1 000 kr
1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU):
1 000 kr
1.3 Herav avskrivninger (KBDU):
1 000 kr
2. Brutto driftsutgifter (BDU):
1 000 kr
2.1 Herav lønnsutgifter (BDU):
1 000 kr
2.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
1 000 kr
2.3 Herav kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
1 000 kr
2.4 Herav overføringer fra kommunen (BDU):
1 000 kr
2.5 Herav avskrivninger (BDU):
1 000 kr
3. Brutto driftsinntekter (BDI):
1 000 kr
3.1 Herav brukerbetaling for kommunale tjenester (BDI):
1 000 kr
3.2 Herav andre salgs- og leieinntekter (BDI):
1 000 kr
3.3 Herav overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (BDI):
1 000 kr
4. Netto driftsutgifter (NDU):
1 000 kr
Referansetid
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU):
31.12.
1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU):
31.12.
1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU):
31.12.
1.3 Herav avskrivninger (KBDU):
31.12.
2. Brutto driftsutgifter (BDU):
31.12.
2.1 Herav lønnsutgifter (BDU):
31.12.
2.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
31.12.
2.3 Herav kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
31.12.
2.4 Herav overføringer fra kommunen (BDU):
31.12.
2.5 Herav avskrivninger (BDU):
31.12.
3. Brutto driftsinntekter (BDI):
31.12.
3.1 Herav brukerbetaling for kommunale tjenester (BDI):
31.12.
3.2 Herav andre salgs- og leieinntekter (BDI):
31.12.
3.3 Herav overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (BDI):
31.12.
4. Netto driftsutgifter (NDU):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
4. Netto driftsutgifter (NDU)
Netto driftsutgifter: Netto driftsutgifter er ikke lik Brutto driftsutgifter minus Brutto driftsinntekter. Dette skyldes at vi i Brutto driftsutgifter korrigerer for artene 710 Sykelønnsrefusjon og 729 MVA-kompensasjon, mens vi ikke gjør tilsvarende korrigeringer i de andre begrepene.»

Brukerveiledning for statistikkbanken