Plan- og byggesaksbehandling

11288: Lokal og regional utvikling. Fylkeskommuneregnskap (1 000 kr). Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2015 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU):
1 000 kr
1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU):
1 000 kr
1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU):
1 000 kr
1.3 Herav avskrivninger (KBDU):
1 000 kr
2. Brutto driftsutgifter (BDU):
1 000 kr
2.1 Herav lønnsutgifter (BDU):
1 000 kr
2.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
1 000 kr
2.3 Herav kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
1 000 kr
2.4 Herav overføringer fra kommunen (BDU):
1 000 kr
2.5 Herav avskrivninger (BDU):
1 000 kr
3. Brutto driftsinntekter (BDI):
1 000 kr
3.1 Herav brukerbetaling for kommunale tjenester (BDI):
1 000 kr
3.2 Herav andre salgs- og leieinntekter (BDI):
1 000 kr
3.3 Herav overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (BDI):
1 000 kr
4. Netto driftsutgifter (NDU):
1 000 kr
Referansetid
1. Korrigerte brutto driftsutgifter (KBDU):
31.12.
1.1 Herav lønnsutgifter (KBDU):
31.12.
1.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (KBDU):
31.12.
1.3 Herav avskrivninger (KBDU):
31.12.
2. Brutto driftsutgifter (BDU):
31.12.
2.1 Herav lønnsutgifter (BDU):
31.12.
2.2 Herav kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
31.12.
2.3 Herav kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (BDU):
31.12.
2.4 Herav overføringer fra kommunen (BDU):
31.12.
2.5 Herav avskrivninger (BDU):
31.12.
3. Brutto driftsinntekter (BDI):
31.12.
3.1 Herav brukerbetaling for kommunale tjenester (BDI):
31.12.
3.2 Herav andre salgs- og leieinntekter (BDI):
31.12.
3.3 Herav overføringer til kommunen med/uten krav til motytelse (BDI):
31.12.
4. Netto driftsutgifter (NDU):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
4. Netto driftsutgifter (NDU)
Netto driftsutgifter: Netto driftsutgifter er ikke lik Brutto driftsutgifter minus Brutto driftsinntekter. Dette skyldes at vi i Brutto driftsutgifter korrigerer for artene 710 Sykelønnsrefusjon og 729 MVA-kompensasjon, mens vi ikke gjør tilsvarende korrigeringer i de andre begrepene.»

Brukerveiledning for statistikkbanken