Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11287: Kulturminneforvaltning. Hovedtall for plan- og søknadsbehandling samt freda kulturminner. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk freda kulturminner:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til byggetiltak i omr m/bevaringsstatus:
årsverk
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø:
årstall
Ant. søkn. om bygge-/rivetiltak som angår kult.minner som fk. har uttalt seg om:
søknader
Herav antall søknader i områder med hensynssone for vern av kulturmiljø:
søknader
Herav søkn. om riving/vesentlig endr av ikke-freda bygninger oppført før 1850:
søknader
Antall dispensasjonssøknader I ALT etter pbl§ 19 som er oversendt fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn om automatisk fredede kulturminner etter pbl §19 fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn om nyere tids kulturminner fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn om maritime kulturminner fra kommunene:
dispensasjonssøknader
Antall disp.søkn. fra fredningsvedtak i medhold av kulml §§ 15a, 19 og 20 i alt:
dispensasjonssøknader
Herav antall innvilgede dispensasjonssøknader som ikke krever avfredning:
dispensasjonssøknader
Ant. saker om off. og større priv. tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
saker
Ant saker om off/priv tiltak ift autom freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
saker
Ant. saker om mindre, private tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
saker
Ant. saker om mindre, priv. tiltak ift autom. freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
saker
Ant. lok. der fk har skjøttet autom. freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
lokaliteter
Ant. lok. der fk har tilrettelagt autom freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
lokaliteter
Fylkeskommunens kostnader ifm registreringer i mindre, private tiltak (kr):
kr
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulml § 10 i rapp.året (kr):
kr
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk freda kulturminner:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til byggetiltak i omr m/bevaringsstatus:
31.12.
Vedtaksår for fylkeskommunal plan for kulturminner og kulturmiljø:
31.12.
Ant. søkn. om bygge-/rivetiltak som angår kult.minner som fk. har uttalt seg om:
31.12.
Herav antall søknader i områder med hensynssone for vern av kulturmiljø:
31.12.
Herav søkn. om riving/vesentlig endr av ikke-freda bygninger oppført før 1850:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader I ALT etter pbl§ 19 som er oversendt fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn om automatisk fredede kulturminner etter pbl §19 fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn om nyere tids kulturminner fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn om maritime kulturminner fra kommunene:
31.12.
Antall disp.søkn. fra fredningsvedtak i medhold av kulml §§ 15a, 19 og 20 i alt:
31.12.
Herav antall innvilgede dispensasjonssøknader som ikke krever avfredning:
31.12.
Ant. saker om off. og større priv. tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
31.12.
Ant saker om off/priv tiltak ift autom freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
31.12.
Ant. saker om mindre, private tiltak ift autom. freda kult.minner mottatt i alt:
31.12.
Ant. saker om mindre, priv. tiltak ift autom. freda kult.minner sendt sjøfartsmuseum:
31.12.
Ant. lok. der fk har skjøttet autom. freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
31.12.
Ant. lok. der fk har tilrettelagt autom freda kulturminner uten tilskudd fra RA:
31.12.
Fylkeskommunens kostnader ifm registreringer i mindre, private tiltak (kr):
31.12.
Beløp som fylkeskommunen har krevd dekning for etter kulml § 10 i rapp.året (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til kulturminner , Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til automatisk freda kulturminner , Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til nyere tids kulturminner ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000