11286: Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og ferskvannsfisk. Hovedtall for plan- og søknadsbehandling. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk:
årsverk
År for siste vedtatte plan for naturmangfold:
årstall
År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted:
årstall
År for siste vedtatte plan for vassdrag:
årstall
År for siste vedtatte plan for fjellområder:
årstall
År for siste vedtatte plan for kystsonen:
årstall
År for siste vedtatte plan for folkehelse:
årstall
År for siste vedtatte plan for fritidsbygging:
årstall
Antall behandlede saker om innlandsfisk og vassdrag:
saker
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm landskap:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm strandsonen:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm vassdrag:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm friluftsliv:
dispensasjonssøknader
Ant. behandl. disp.søkn. etter pbl § 19 ifm større sammenhengende naturområder:
dispensasjonssøknader
Referansetid
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk:
31.12.
År for siste vedtatte plan for naturmangfold:
31.12.
År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted:
31.12.
År for siste vedtatte plan for vassdrag:
31.12.
År for siste vedtatte plan for fjellområder:
31.12.
År for siste vedtatte plan for kystsonen:
31.12.
År for siste vedtatte plan for folkehelse:
31.12.
År for siste vedtatte plan for fritidsbygging:
31.12.
Antall behandlede saker om innlandsfisk og vassdrag:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm landskap:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm strandsonen:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm vassdrag:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm friluftsliv:
31.12.
Ant. behandl. disp.søkn. etter pbl § 19 ifm større sammenhengende naturområder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken