Til toppen
11286: Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og ferskvannsfisk. Hovedtall for plan- og søknadsbehandling. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk:
årsverk
År for siste vedtatte plan for naturmangfold:
årstall
År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted:
årstall
År for siste vedtatte plan for vassdrag:
årstall
År for siste vedtatte plan for fjellområder:
årstall
År for siste vedtatte plan for kystsonen:
årstall
År for siste vedtatte plan for folkehelse:
årstall
År for siste vedtatte plan for fritidsbygging:
årstall
Antall behandlede saker om innlandsfisk og vassdrag:
saker
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm landskap:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm strandsonen:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm vassdrag:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm friluftsliv:
dispensasjonssøknader
Ant. behandl. disp.søkn. etter pbl § 19 ifm større sammenhengende naturområder:
dispensasjonssøknader
Referansetid
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk:
31.12.
År for siste vedtatte plan for naturmangfold:
31.12.
År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted:
31.12.
År for siste vedtatte plan for vassdrag:
31.12.
År for siste vedtatte plan for fjellområder:
31.12.
År for siste vedtatte plan for kystsonen:
31.12.
År for siste vedtatte plan for folkehelse:
31.12.
År for siste vedtatte plan for fritidsbygging:
31.12.
Antall behandlede saker om innlandsfisk og vassdrag:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm landskap:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm strandsonen:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm vassdrag:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm friluftsliv:
31.12.
Ant. behandl. disp.søkn. etter pbl § 19 ifm større sammenhengende naturområder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken