Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11286: Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og ferskvannsfisk. Hovedtall for plan- og søknadsbehandling. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk:
årsverk
År for siste vedtatte plan for naturmangfold:
årstall
År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted:
årstall
År for siste vedtatte plan for vassdrag:
årstall
År for siste vedtatte plan for fjellområder:
årstall
År for siste vedtatte plan for kystsonen:
årstall
År for siste vedtatte plan for folkehelse:
årstall
År for siste vedtatte plan for fritidsbygging:
årstall
Antall behandlede saker om innlandsfisk og vassdrag:
saker
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm landskap:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm strandsonen:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm vassdrag:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm friluftsliv:
dispensasjonssøknader
Ant. behandl. disp.søkn. etter pbl § 19 ifm større sammenhengende naturområder:
dispensasjonssøknader
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk:
31.12.
År for siste vedtatte plan for naturmangfold:
31.12.
År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted:
31.12.
År for siste vedtatte plan for vassdrag:
31.12.
År for siste vedtatte plan for fjellområder:
31.12.
År for siste vedtatte plan for kystsonen:
31.12.
År for siste vedtatte plan for folkehelse:
31.12.
År for siste vedtatte plan for fritidsbygging:
31.12.
Antall behandlede saker om innlandsfisk og vassdrag:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm landskap:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm strandsonen:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm vassdrag:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader etter pbl § 19 ifm friluftsliv:
31.12.
Ant. behandl. disp.søkn. etter pbl § 19 ifm større sammenhengende naturområder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til tillatelser etter lov om laksefisk og innlandsfisk , År for siste vedtatte plan for naturmangfold , År for siste vedtatte plan for grønnstruktur i tettsted ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000