Plan- og byggesaksbehandling

11285: Lokal og regional utvikling. Hovedtall for ressursbruk og aktivitet. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til behandling av kommunale planer:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til utarbeidelse av egne planer:
årsverk
Antall årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet:
årsverk
Når ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
årstall
Antall regionale planer som ble vedtatt siste år:
planer
Antall av de vedtatte regionale planene som omfatter flere fylker:
planer
Antall av de vedtatte regionale planene som ikke dekker hele arealet i fylket:
planer
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for samordnet areal- og transportplanlegging? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtaksår for plan for næringsutvikling:
årstall
Har fylkeskommunen en gjeldende plan etter pbl med fokus på næringsutvikling? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtaksår for plan for samordnet areal- og transportplanlegging:
årstall
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for elektronisk komm./digital verdiskapning?:
ja=1, nei=0
Vedtaksår for plan for elektronisk kommunikasjon/digital verdiskapning:
årstall
Antall behandlede kommune(del)planer i rapporteringsåret:
planer
Antall behandlede områdereguleringsplaner i rapporteringsåret:
planer
Antall behandlede detaljreguleringsplaner i rapporteringsåret:
planer
Antall behandlede dispensasjonssøknader, universell utforming:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader, barn og unge:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede disp.søknader, samordning av areal- og transportplanlegging:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader, andre planfaglige hensyn:
dispensasjonssøknader
Referansetid
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til behandling av kommunale planer:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til utarbeidelse av egne planer:
31.12.
Antall årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet:
31.12.
Når ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
31.12.
Antall regionale planer som ble vedtatt siste år:
31.12.
Antall av de vedtatte regionale planene som omfatter flere fylker:
31.12.
Antall av de vedtatte regionale planene som ikke dekker hele arealet i fylket:
31.12.
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for samordnet areal- og transportplanlegging? (ja=1, nei=0):
31.12.
Vedtaksår for plan for næringsutvikling:
31.12.
Har fylkeskommunen en gjeldende plan etter pbl med fokus på næringsutvikling? (ja=1, nei=0):
31.12.
Vedtaksår for plan for samordnet areal- og transportplanlegging:
31.12.
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for elektronisk komm./digital verdiskapning?:
31.12.
Vedtaksår for plan for elektronisk kommunikasjon/digital verdiskapning:
31.12.
Antall behandlede kommune(del)planer i rapporteringsåret:
31.12.
Antall behandlede områdereguleringsplaner i rapporteringsåret:
31.12.
Antall behandlede detaljreguleringsplaner i rapporteringsåret:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader, universell utforming:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader, barn og unge:
31.12.
Antall behandlede disp.søknader, samordning av areal- og transportplanlegging:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader, andre planfaglige hensyn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken