Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11285: Lokal og regional utvikling. Hovedtall for ressursbruk og aktivitet. Grunnlagstall (F) (avslutta serie) 2009 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til behandling av kommunale planer:
årsverk
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til utarbeidelse av egne planer:
årsverk
Antall årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet:
årsverk
Når ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
årstall
Antall regionale planer som ble vedtatt siste år:
planer
Antall av de vedtatte regionale planene som omfatter flere fylker:
planer
Antall av de vedtatte regionale planene som ikke dekker hele arealet i fylket:
planer
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for samordnet areal- og transportplanlegging? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtaksår for plan for næringsutvikling:
årstall
Har fylkeskommunen en gjeldende plan etter pbl med fokus på næringsutvikling? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Vedtaksår for plan for samordnet areal- og transportplanlegging:
årstall
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for elektronisk komm./digital verdiskapning?:
ja=1, nei=0
Vedtaksår for plan for elektronisk kommunikasjon/digital verdiskapning:
årstall
Antall behandlede kommune(del)planer i rapporteringsåret:
planer
Antall behandlede områdereguleringsplaner i rapporteringsåret:
planer
Antall behandlede detaljreguleringsplaner i rapporteringsåret:
planer
Antall behandlede dispensasjonssøknader, universell utforming:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader, barn og unge:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede disp.søknader, samordning av areal- og transportplanlegging:
dispensasjonssøknader
Antall behandlede dispensasjonssøknader, andre planfaglige hensyn:
dispensasjonssøknader
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til behandling av kommunale planer:
31.12.
Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til utarbeidelse av egne planer:
31.12.
Antall årsverk brukt til koordinering av folkehelsearbeidet:
31.12.
Når ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
31.12.
Antall regionale planer som ble vedtatt siste år:
31.12.
Antall av de vedtatte regionale planene som omfatter flere fylker:
31.12.
Antall av de vedtatte regionale planene som ikke dekker hele arealet i fylket:
31.12.
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for samordnet areal- og transportplanlegging? (ja=1, nei=0):
31.12.
Vedtaksår for plan for næringsutvikling:
31.12.
Har fylkeskommunen en gjeldende plan etter pbl med fokus på næringsutvikling? (ja=1, nei=0):
31.12.
Vedtaksår for plan for samordnet areal- og transportplanlegging:
31.12.
Har fylkeskomm. en gjeldende plan for elektronisk komm./digital verdiskapning?:
31.12.
Vedtaksår for plan for elektronisk kommunikasjon/digital verdiskapning:
31.12.
Antall behandlede kommune(del)planer i rapporteringsåret:
31.12.
Antall behandlede områdereguleringsplaner i rapporteringsåret:
31.12.
Antall behandlede detaljreguleringsplaner i rapporteringsåret:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader, universell utforming:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader, barn og unge:
31.12.
Antall behandlede disp.søknader, samordning av areal- og transportplanlegging:
31.12.
Antall behandlede dispensasjonssøknader, andre planfaglige hensyn:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til planbehandling , Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til behandling av kommunale planer , Antall årsverk fylkeskommunen har brukt til utarbeidelse av egne planer ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000