Helseforhold, levekårsundersøkelsen

11283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn (F) 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

symptom Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2017
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 92
jrm@ssb.no

Måleenhet
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
prosent eller antall
Referansetid
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om smerter i kroppen og hodepine eller migrene siste 3 måneder.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken