Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
11283: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn (prosent) (F) 2015 - 2019
Sist endret
04.07.2020
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
prosent eller antall
Referansetid
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
symptom
Må velges *
region
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

symptom
Må velges *

Totalt 37 Valgte 0


Totalt 28 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om smerter i kroppen og hodepine eller migrene siste 3 måneder.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken