Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
11277: Levevaner, etter kjønn (prosent) (F) 2015 - 2019
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Berit Otnes, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 934
bot@ssb.no

Måleenhet
Levevaner:
prosent
Referansetid
Levevaner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
levevane
Må velges *
region
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

levevane
Må velges *

Totalt 41 Valgte 0


Totalt 28 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KMI = Kroppsmasseindeks = selvrapportert vekt i kg dividert med kvadratet av høyde i meter.
På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om beruselse, ukentlig mosjon og om man spiser fisk, frukt eller grønnsaker daglig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
levevane
Skadelig alkoholforbruk
Alkoholforbruket regnes ifølge WHO som skadelig hvis det er på 20 gram ren alkohol i gjennomsnitt per dag eller mer for kvinner, og 40 gram eller mer for menn. Dette tilsvarer om lag en og en halv drink (alkoholenhet) per dag for kvinner og om lag 3 drinker per dag for menn.

Brukerveiledning for statistikkbanken