11271: Drosjer. Hovedtall (F) 2014 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.06.2019
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
1 000 km
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
1 000 km
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Kontant omsetning (mill. kr):
mill. kr
Elektronisk omsetning (mill. kr):
mill. kr
Pris per kilometer med passasjer (kr/km):
kr/km
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent):
prosent
Referansetid
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
31.12.
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kontant omsetning (mill. kr):
31.12.
Elektronisk omsetning (mill. kr):
31.12.
Pris per kilometer med passasjer (kr/km):
31.12.
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken