Drosjetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11271: Drosjer. Hovedtall (F) 2014 - 2022

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
30.05.2023 08:00
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
1 000 km
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
1 000 km
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Kontant omsetning (mill. kr):
mill. kr
Elektronisk omsetning (mill. kr):
mill. kr
Pris per kilometer med passasjer (kr/km):
kr/km
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent):
prosent
Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km):
31.12.
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kontant omsetning (mill. kr):
31.12.
Elektronisk omsetning (mill. kr):
31.12.
Pris per kilometer med passasjer (kr/km):
31.12.
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000