11265: Kulturminneforvaltning. Hovedtall og bakgrunnstall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter til kulturminneforvaltning: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Antall fredede kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til:
kulturminner/- miljøer
Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
pålegg
Er det utarbeidet oversikt for verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har komm. gitt rive-/endringstillatelse av verneverdige byggverk? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall verneverdige byggverk som er blitt revet i løpet av siste år:
byggverk
Antall bygninger:
bygninger
Referansetid
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter til kulturminneforvaltning: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
31.12.
Antall fredede kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til:
31.12.
Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
31.12.
Antall vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
31.12.
Er det utarbeidet oversikt for verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
31.12.
Har komm. gitt rive-/endringstillatelse av verneverdige byggverk? (ja=1, nei=0):
31.12.
Antall verneverdige byggverk som er blitt revet i løpet av siste år:
31.12.
Antall bygninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken