Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11265: Kulturminneforvaltning. Hovedtall og bakgrunnstall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter til kulturminneforvaltning: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Antall fredede kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til:
kulturminner/- miljøer
Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
pålegg
Er det utarbeidet oversikt for verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Har komm. gitt rive-/endringstillatelse av verneverdige byggverk? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall verneverdige byggverk som er blitt revet i løpet av siste år:
antall
Antall bygninger:
antall
Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter til kulturminneforvaltning: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
31.12.
Antall fredede kulturminner/-miljøer som kommunen har gitt økonomisk støtte til:
31.12.
Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (ja=1, nei=0):
31.12.
Antall vedtak om pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg:
31.12.
Er det utarbeidet oversikt for verneverdige kulturminner/-miljøer? (ja=1, nei=0):
31.12.
Har komm. gitt rive-/endringstillatelse av verneverdige byggverk? (ja=1, nei=0):
31.12.
Antall verneverdige byggverk som er blitt revet i løpet av siste år:
31.12.
Antall bygninger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr) , Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til kulturminneforvaltning (1 000 kr) , Brutto driftsinntekter i alt til kulturminneforvaltning (1 000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000