Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11264: Naturforvaltning og friluftsliv. Søknader om motorferdsel i utmark, etter utfall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Antall gyldige dispensasjoner per 31.12. i alt:
dispensasjoner
Antall dispensasjonssøknader fra motorferdselsforbudet som ble behandlet:
dispensasjonssøknader
Antall dispensasjonssøknader for kjøring på barmark:
dispensasjonssøknader
Antall dispensasjoner gitt tidligere som var gyldige per 31.12:
dispensasjoner
Antall dispensasjoner gitt tidligere år som ble ugyldige i løpet av rapp.året:
dispensasjoner
Antall gyldige dispensasjoner per 31.12. i alt:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader fra motorferdselsforbudet som ble behandlet:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader for kjøring på barmark:
31.12.
Antall dispensasjoner gitt tidligere som var gyldige per 31.12:
31.12.
Antall dispensasjoner gitt tidligere år som ble ugyldige i løpet av rapp.året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000