Til toppen
11264: Naturforvaltning og friluftsliv. Søknader om motorferdsel i utmark, etter utfall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall gyldige dispensasjoner per 31.12. i alt:
dispensasjoner
Antall dispensasjonssøknader fra motorferdselsforbudet som ble behandlet:
dispensasjonssøknader
Antall dispensasjonssøknader for kjøring på barmark:
dispensasjonssøknader
Antall dispensasjoner gitt tidligere som var gyldige per 31.12:
dispensasjoner
Antall dispensasjoner gitt tidligere år som ble ugyldige i løpet av rapp.året:
dispensasjoner
Referansetid
Antall gyldige dispensasjoner per 31.12. i alt:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader fra motorferdselsforbudet som ble behandlet:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader for kjøring på barmark:
31.12.
Antall dispensasjoner gitt tidligere som var gyldige per 31.12:
31.12.
Antall dispensasjoner gitt tidligere år som ble ugyldige i løpet av rapp.året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
utfall av søknad
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 480 Valgte 0

Valgfri variabel
utfall av søknad

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken