11264: Naturforvaltning og friluftsliv. Søknader om motorferdsel i utmark, etter utfall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

utfall av søknad

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall gyldige dispensasjoner per 31.12. i alt:
dispensasjoner
Antall dispensasjonssøknader fra motorferdselsforbudet som ble behandlet:
dispensasjonssøknader
Antall dispensasjonssøknader for kjøring på barmark:
dispensasjonssøknader
Antall dispensasjoner gitt tidligere som var gyldige per 31.12:
dispensasjoner
Antall dispensasjoner gitt tidligere år som ble ugyldige i løpet av rapp.året:
dispensasjoner
Referansetid
Antall gyldige dispensasjoner per 31.12. i alt:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader fra motorferdselsforbudet som ble behandlet:
31.12.
Antall dispensasjonssøknader for kjøring på barmark:
31.12.
Antall dispensasjoner gitt tidligere som var gyldige per 31.12:
31.12.
Antall dispensasjoner gitt tidligere år som ble ugyldige i løpet av rapp.året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken