Til toppen

11263: Naturforvaltning og friluftsliv. Hovedtall og bakgrunnstall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2006 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr) , Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr) , Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 15

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken