11263: Naturforvaltning og friluftsliv. Hovedtall og bakgrunnstall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2006 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2016
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter til rekreasjon i tettsted: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming:
områder
Antall rekr.- og fril.livsomr. med universell utforming og med komm. driftsansvar:
områder
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
km
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
km
Antall innbyggere:
personer
Antall bosatte som bor under 500 meter fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
personer
Antall bosatte som bor under 1 km fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
personer
Andel av befolkningen som bor under 500 meter fra utmarksareal (prosent):
prosent
Andel av befolkningen som bor under 1 km fra utmarksareal (prosent):
prosent
Referansetid
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter til rekreasjon i tettsted: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
31.12.
Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming:
31.12.
Antall rekr.- og fril.livsomr. med universell utforming og med komm. driftsansvar:
31.12.
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
31.12.
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
31.12.
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
31.12.
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
31.12.
Antall innbyggere:
31.12.
Antall bosatte som bor under 500 meter fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
31.12.
Antall bosatte som bor under 1 km fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
31.12.
Andel av befolkningen som bor under 500 meter fra utmarksareal (prosent):
31.12.
Andel av befolkningen som bor under 1 km fra utmarksareal (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken