Miljøforvaltning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11263: Naturforvaltning og friluftsliv. Hovedtall og bakgrunnstall. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2006 - 2015

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.06.2016 10:00
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter til rekreasjon i tettsted: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming:
områder
Antall rekr.- og fril.livsomr. med universell utforming og med komm. driftsansvar:
områder
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
km
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
km
Antall innbyggere:
personer
Antall bosatte som bor under 500 meter fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
personer
Antall bosatte som bor under 1 km fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
personer
Andel av befolkningen som bor under 500 meter fra utmarksareal (prosent):
prosent
Andel av befolkningen som bor under 1 km fra utmarksareal (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter til rekreasjon i tettsted: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
31.12.
Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming:
31.12.
Antall rekr.- og fril.livsomr. med universell utforming og med komm. driftsansvar:
31.12.
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
31.12.
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv (km):
31.12.
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
31.12.
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
31.12.
Antall innbyggere:
31.12.
Antall bosatte som bor under 500 meter fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
31.12.
Antall bosatte som bor under 1 km fra utmarksareal (dvs. tettstedsgrensa):
31.12.
Andel av befolkningen som bor under 500 meter fra utmarksareal (prosent):
31.12.
Andel av befolkningen som bor under 1 km fra utmarksareal (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr) , Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr) , Brutto driftsinntekter i alt til naturforvaltning og friluftsliv (1 000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000