11262: Rekreasjon i tettsted. Hovedtall og bakgrunnstall for tilrettelegging og ressursbruk. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter i alt til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter i alt til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
1 000 kr
Brutto driftsinntekter til rekreasjon i tettsted: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Beregnet areal av leke- og rekreasjonsområder innenfor tettsteder (km²):
km²
Rapportert areal av leke-og rekreasjonsområder innenfor tettsteder (km²):
km²
Rapportert areal av leke-og rekreasjonsomr. i tettsteder m. komm. driftsansvar (km²):
km²
Beregnet antall leke- og rekreasjonsområder innenfor tettsteder:
områder
Antall leke- og rekreasjonsområder innenfor tettsteder:
områder
Antall leke- og rekreasjonsomr. innenfor tettsteder med kommunalt driftsansvar:
områder
Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming:
områder
Befolkning i tettsted (personer):
personer
Areal av tettsted (km²):
km²
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
km
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv. (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
km
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
km
Referansetid
Brutto driftsutgifter i alt til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsutgifter: kjøp av varer og tjenester til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter i alt til rekreasjon i tettsted (1 000 kr):
31.12.
Brutto driftsinntekter til rekreasjon i tettsted: overføringer til kommunen i alt (1 000 kr):
31.12.
Beregnet areal av leke- og rekreasjonsområder innenfor tettsteder (km²):
31.12.
Rapportert areal av leke-og rekreasjonsområder innenfor tettsteder (km²):
31.12.
Rapportert areal av leke-og rekreasjonsomr. i tettsteder m. komm. driftsansvar (km²):
31.12.
Beregnet antall leke- og rekreasjonsområder innenfor tettsteder:
31.12.
Antall leke- og rekreasjonsområder innenfor tettsteder:
31.12.
Antall leke- og rekreasjonsomr. innenfor tettsteder med kommunalt driftsansvar:
31.12.
Antall rekreasjons- og friluftslivsomr. tilrettelagt for universell utforming:
31.12.
Befolkning i tettsted (personer):
31.12.
Areal av tettsted (km²):
31.12.
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km):
31.12.
Samlet lengde av sommerturveier, -turstier og -løyper med kommunalt driftsansv. (km):
31.12.
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper, gitt normale snøforhold (km):
31.12.
Samlet lengde av planlagt maskinpreparerte skiløyper med kommunalt driftsansvar (km):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken