Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11221: Kart og oppmåling. Omfang og saksbehandlingstid, etter rammevilkår. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2013 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
17.03.2018 08:00
Antall søknader mottatt av kommunen:
søknader
Antall søknader kommunen behandlet ferdig (fattet vedtak om):
søknader
Antall mangelfulle søknader hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon:
søknader
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
kalenderdager
Antall søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid:
søknader
Antall søknader mottatt av kommunen:
31.12.
Antall søknader kommunen behandlet ferdig (fattet vedtak om):
31.12.
Antall mangelfulle søknader hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon:
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
31.12.
Antall søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000