Plan- og byggesaksbehandling

11221: Kart og oppmåling. Omfang og saksbehandlingstid, etter rammevilkår. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2013 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

rammevilkår for søknader

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall søknader mottatt av kommunen:
søknader
Antall søknader kommunen behandlet ferdig (fattet vedtak om):
søknader
Antall mangelfulle søknader hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon:
søknader
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
kalenderdager
Antall søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid:
søknader
Referansetid
Antall søknader mottatt av kommunen:
31.12.
Antall søknader kommunen behandlet ferdig (fattet vedtak om):
31.12.
Antall mangelfulle søknader hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon:
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
31.12.
Antall søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken