Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

11221: Kart og oppmåling. Omfang og saksbehandlingstid, etter rammevilkår. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2013 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
rammevilkår for søknader

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel

rammevilkår for søknader


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken