Plan- og byggesaksbehandling

11216: Areal- og samfunnsplanlegging. Omfang og saksbehandlingstid. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk

region

Totalt 480 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
hom@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
årstall
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt?:
årstall
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt?:
årstall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt:
planer
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt:
planer
Antall reguleringsplaner i alt vedtatt:
planer
Antall områdereguleringer vedtatt:
planer
Antall detaljreguleringer vedtatt:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2 / Vedlegg I:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3 Vedlegg II:
planer
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen:
planer
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag:
planer
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
kalenderdager
Antall planer med høringsfrist i alt i rapporteringsåret:
planer
Antall av kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall kommedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall planer møtt med innsigelse i alt:
planer
Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året:
planer
Antall kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse:
planer
Antall reguleringsplaner som ble møtt med innsigelse:
planer
Antall områdereguleringer som ble møtt med innsigelse:
planer
Antall detaljreguleringer som ble møtt med innsigelse:
planer
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall klager på reguleringsplansaker i alt:
klager
Antall klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt:
klager
Referansetid
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
31.12.
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt?:
31.12.
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt?:
31.12.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt:
31.12.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt:
31.12.
Antall reguleringsplaner i alt vedtatt:
31.12.
Antall områdereguleringer vedtatt:
31.12.
Antall detaljreguleringer vedtatt:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2 / Vedlegg I:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3 Vedlegg II:
31.12.
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen:
31.12.
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag:
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
31.12.
Antall planer med høringsfrist i alt i rapporteringsåret:
31.12.
Antall av kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall kommedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall planer møtt med innsigelse i alt:
31.12.
Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året:
31.12.
Antall kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Antall reguleringsplaner som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Antall områdereguleringer som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Antall detaljreguleringer som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12.
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12.
Antall klager på reguleringsplansaker i alt:
31.12.
Antall klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken