Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen

11216: Areal- og samfunnsplanlegging. Omfang og saksbehandlingstid. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? , Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? , Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? ,

Valgt 1 av totalt 32

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken