Plan- og byggesaksbehandling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11216: Areal- og samfunnsplanlegging. Omfang og saksbehandlingstid. Grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2004 - 2017

Svein Homstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 450 04 962
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
15.03.2018 08:00
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
årstall
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt?:
årstall
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt?:
årstall
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt:
planer
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt:
planer
Antall reguleringsplaner i alt vedtatt:
planer
Antall områdereguleringer vedtatt:
planer
Antall detaljreguleringer vedtatt:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2 / Vedlegg I:
planer
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3 Vedlegg II:
planer
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen:
planer
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag:
planer
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
kalenderdager
Antall planer med høringsfrist i alt i rapporteringsåret:
planer
Antall av kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall kommedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
planer
Antall planer møtt med innsigelse i alt:
planer
Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året:
planer
Antall kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse:
planer
Antall reguleringsplaner som ble møtt med innsigelse:
planer
Antall områdereguleringer som ble møtt med innsigelse:
planer
Antall detaljreguleringer som ble møtt med innsigelse:
planer
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall klager på reguleringsplansaker i alt:
klager
Antall klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt:
klager
Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt?:
31.12.
Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt?:
31.12.
Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt?:
31.12.
Antall tematiske kommunedelplaner vedtatt:
31.12.
Antall kommunedelplaner for areal vedtatt:
31.12.
Antall reguleringsplaner i alt vedtatt:
31.12.
Antall områdereguleringer vedtatt:
31.12.
Antall detaljreguleringer vedtatt:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner utredet etter KU-forskriften:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften §2 / Vedlegg I:
31.12.
Antall vedtatte reguleringsplaner etter KU-forskriften § 3 Vedlegg II:
31.12.
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet av kommunen:
31.12.
Antall vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag:
31.12.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kalenderdager:
31.12.
Antall planer med høringsfrist i alt i rapporteringsåret:
31.12.
Antall av kommuneplanens samfunnsdel med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall tematiske kommunedelplaner med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall kommuneplanens arealdel med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall kommedelplaner for areal med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall reguleringsplaner i alt med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall områdereguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall detaljreguleringer i alt med høringsfrist i rapp.året:
31.12.
Antall planer møtt med innsigelse i alt:
31.12.
Antall kommuneplanens arealdel som ble møtt med innsigelse i rapp.året:
31.12.
Antall kommunedelplaner for areal som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Antall reguleringsplaner som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Antall områdereguleringer som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Antall detaljreguleringer som ble møtt med innsigelse:
31.12.
Har kommunen vedtatt handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12.
Inngår økonomiplan etter kommuneloven §44 i handlingsdel til kommuneplan? (ja=1, nei=0):
31.12.
Antall klager på reguleringsplansaker i alt:
31.12.
Antall klager på reguleringsplaner som ble sluttbehandlet i kommunen i alt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hvilket år ble gjeldende planstrategi vedtatt? , Hvilket år ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt? , Hvilket år ble kommuneplanens arealdel vedtatt? ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 480

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000